Spring Flora Mint
รสชาติหอม สดชื่น มั่นใจ

ด้วยความหอมเฉพาะตัวของกลิ่น Spring Flora Mint
ที่รู้สึกได้และหอมติดปาก สดชื่นหลังจากใช้ พร้อมทั้ง
ความสะอาด มั่นใจ ป้องกันกลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูตร Deep Impact ผนึก 3 พลังครบสูตร ทำความสะอาดได้ลึกถึงร่องเหงือก
ช่วยป้องกันฟันผุ เพื่อฟันแข็งแรง
• สาร IPMP ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียถึงเซลล์ภายใน
• สาร GK2 ช่วยให้เหงือกแข็งแรง
Active Fluoride ป้องกันฟันผุ เพื่อฟันแข็งแรง

มี 4 ขนาด ได้แก่ 40 กรัม / 90 กรัม / 160 กรัม / แพคคู่