แปรงจัดฟันซิสเท็มมา โอดี

สำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ นุ่มสบายฟัน มั่นใจทุกซอกเหล็ก

ซิสเท็มมาเข้าใจปัญหาของคนจัดฟันเรื่องการดูแลทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งแปรงสีฟันทั่วไป
อาจจะทำความสะอาดได้อย่างไม่ทั่วถึงและดีพอ จึงออกแบบแปรงจัดฟันสำหรับผู้จัดฟันโดยเฉพาะ
เพื่อตอบสนองการเข้าทำความสะอาด และซอกซอกเข้าถึงร่องเหงือก และพื้นที่เล็กๆ บริเวณ
เหล็กจัดฟันได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการออกแบบขนแปรงพิเศษทรง V Shape ที่เว้นพื้นที่ตรงกลาง
เพื่อให้พื้นที่ทั้ง 2 ข้างสามารถเข้าทำสะอาดพอดีกับเหล็กจัดฟัน และซอกซอนเข้าทำความสะอาด
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รายละเอียดสินค้า มี 2 รุ่น
หัวแปรงขนาด S (เล็ก), หัวแปรงขนาด M (กลาง)